Határon túli gyógyellátás Európában

epf

Határon túli gyógyellátás

Az Európai Betegfórum (European Patient Forum, EPF) regionális fórumokon tárgyalta meg a betegegyesületek képviselőivel a határokon átnyúló egészségügyi ellátás európai irányelvét.  A 2014. júliusában Ljubljanában rendezett regionális fórumon Ausztria,Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország képviselői vettek részt. Az Európán belül, a tagállamok határain átnyúló, tervezhető egészségügyi ellátásról van szó. Röviden, vázlatosan ismertetjük az ott elhangzottakat. Ha kérdése merül fel, érdeklődhet a honlapunkon is.

 • Korábban EU rendelet (regulation) alapján kizárólag előzetes egyeztetés után lehetett külföldi kezelést igénybe venni (TB-vel előre egyeztetve): legtöbbször speciális, bonyolult műtétek esetében, mert  általánosságban a beteg ellátása a saját ország dolga.  Kis ország nem tud mindenféle specialistát „tartani”, ezért van szükség a külföldi kezelés lehetőségére. Tervezett kezelés: a rendelet (regulation) szerinti előzetes engedélyeztetés igen hosszadalmas lehet.
 • Európai EÜ-kártya (EHIC): alapellátás megilleti a kártya tulajdonosát az EU tagországaiban, a helyi feltételeknek megfelelően (ha a hazainak ingyenes, akkor nekem is). Utazóknak találták ki, akik otthon fizetik a TB-t.
 • Luxemburgi és angol precedensek és perek hatására megszületett az irányelv (directive 2011/24/EU): 2013 okt. 23-án lépett életbe. Az EU honpolgárait megilleti a jog, hogy ne csak saját országukban vegyenek igénybe eü. szolgáltatásokat, és ezt az otthoni tb. fizesse ki (utólag), mintha otthon vette volna igénybe. Ehhez nem szükséges előzetes engedély a TB-től, csak az alább felsorolt esetekben. Magán és állami ellátókra egyaránt vonatkozik ez a szabály.

Az irányelv alkalmazásával kapcsolatos fontos szabályok:

 • Feltételek:
  • az ellátást a hazai TB a finanszírozott ellátások között tartsa számon
  • Otthon nem lehet elfogadható időn belül elérni a szükséges ellátást
 • Előzetes engedélyezés szükséges, ha:
  • min. egy éjszakát kórházban kell tölteni,
  • Nagyon speciális berendezést vagy környezetet igényel az ellátás –  beavatkozás (nem definiált, hogy mi a nagyon speciális!)
  • Az ellátás részleges veszélyt jelent a betegre v. a népességre
  • Az ellátó biztonságossága vagy minősége megkérdőjelezhető: ez eseti elbírálást igényel.
 • Az előzetes kérés elutasítható, ha:
  • A beteg elfogadhatatlan veszélynek van kitéve, melynek súlya nagyobb, mint a kezelés nyeresége
  • A kezelés a népesség biztonságát veszélyezteti
  • Az ellátó hely nem felel meg a minőségi és biztonsági szabványnak
  • Az ellátás otthon, elfogadható időkorláton belül elvégezhető ( ez a legkényesebb feltétel)
 • A kérést a Nemzeti Kapcsolattartó Ponthoz (NCP: National Contact Point) kell elküldeni

Összegzés: ha vissza akarjuk kapni a kezelés árát, mindenképp előre érdemes tárgyalni a hazai TB-vel illetve NCP-vel. Mindig az itthon „fizetett” összeg és a külföldön fizetendő összeg minimumát kapjuk meg.

További magyar nyelvű információ:

A magyar Kapcsolattartó Pont (NCP) oldala: www.eubetegjog.hu

Az Európai Unió Egészségügyi szakpolitikai oldala a határon túli gyógyellátás irányelvéről magyarul:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_hu.htm

Egy rövid szórólap a határon átnyúló gyógyellátásról: http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_hu.pdf

Egy átfogó ismertető: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-918_hu.htm